Bemutatkozás

 

Üdvözöljük a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár honlapján!

 

A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázist 2008. január 1-jétől, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Calderoni Taneszköz-információs Központja szolgáltatja. Jogelődje, a Taneszköz-információs Osztály, amely a HunDidac Szövetség javaslatára, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, 2003. január 1-jén kezdte meg működését. Az OFI módosított alapító okirata szerint a Calderoni Taneszköz-információs Központ feladatai változatlanul a következők:

 

  • A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis (META) fejlesztése és szolgáltatása tanárok, iskolafenntartók és szakmai szervezeteik részére

  • Aktuális internetes magyar és külföldi weboldalak hozzákapcsolása a META-ban szereplő tantárgyakhoz és taneszközökhöz

  • A Magyar Taneszköz Etalontár (MATE) nyilvános szemléltető, kísérleti eszköz, audiovizuális és digitális oktató média gyűjtemény gyarapítása és gondozása

  • Tematikus taneszköz kiállítások, multimédia bemutatók, médiadidaktikai és média informatikai szakmai fórumok, továbbképzések szervezése, szaktanácsadás, tájékoztatás

  • Részvétel az OM közoktatási taneszköz ajánlásainak, jegyzékeinek, programjainak kidolgozásában, az OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottságának munkájában

  • Magyar képviselet a Nemzetközi Taneszköz Tanács (International Council for Educational Media) és a WorldDidac szakmai fórumain

  • Taneszköz történeti, elméleti és fejlesztő kutatások végzése, publikálás, részvétel nemzetközi, európai ill. regionális kutatási projektekben

 

A META projekt eredményének tekintjük azt a digitális és valóságos információs központot, amely az iskolafenntartók, iskolák, pedagógusok, szülők és diákok informálását, valamint a tanárképzést, a kutatók, fejlesztők, gyártók, kiadók és forgalmazók orientálását egyaránt hivatott szolgálni.

 

Ha szeretné, hogy cége és taneszközei adatai megjelenjenek a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázisban, kérjük, olvassa el felhívó levelünket, és küldje vissza kitöltve a belépéshez szükséges szándéknyilatkozatot.

 

A taneszközök kötelező engedélyeztetéséről még nem rendelkezik törvény, éppen ezért nincs is olyan hivatalos jegyzék, mely a minősített taneszközöket tartalmazná. Azonban a 2002-ben megjelent Szakmai ajánlás taneszközök kiválasztásához címet viselő rendszerezés segíthet meghatározni, hogy mely tantárgyhoz milyen taneszközök használhatóak. Elvégeztük ennek az Ajánlásnak az összehasonlítását a META adatbázis taneszközeivel. A következő tantárgyak taneszközei tekinthetőek meg: biológia, emberismeret, fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom, rajz, természetismeret, történelem, egészségtan, élő idegen nyelv, ének-zene, földünk és környezetünk, környezetismeret, matematika, technika, testnevelés. Azok a taneszközök, melyek a jegyzékben kékkel jelöltek, megtalálhatók adatbázisunkban. A META-ban a taneszközök adatlapján ellenőrizhető, hogy adott eszközzel rendelkezik-e Etalontárunk.

 

A META új szolgáltatása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központjában kidolgozott készség- és komptenciafejlesztő feladatok elérésének biztosítása. Az alapkészségek, az idegen nyelvi, az infokommunikációs, valamint a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésére szolgáló tanári kézikönyvek, ill. a tanulók számára kidolgozott feladatsorok évfolyamonként letöltheto, szabadon másolhatók a következo tantárgyakhoz: ANGOL, BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, FRANCIA, INFORMATIKA, KÉMIA, MAGYAR, MATEMATIKA, NÉMET, RAJZ és VIZUÁLIS KULTÚRA, TÖRTÉNELEM

Az OFI, a Nemzeti Szakképzési Intézet támogatásával, a szakközepiskolás és a szakiskolás tanulók és tanáraik számára is készitett komptenciafejlesztő feladatokat. A GONDOLKODJUNK EGYUTT! cimet viselo, DVD-n is kiadott feladatgyüjtemény, a következő négy kulcsterülethez tartalmaz, szintén szabadon letölthető fejlesztő feladatokat: IRÁS és BESZÉD!, SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI KOMPETENCIÁK, MATEMATIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNY.

 

Mi, a Calderoni Taneszköz-információs Központ munkatársai, fontosnak tartjuk a META webfelületén látható és visszakereshető taneszközök mellé megjeleníteni és hozzákapcsolni az interneten fellelhető, témában megegyező, virtuális anyagokat. Ezeket a kapcsolódó anyagokat a taneszközök adatlapjain helyeztük el, ahol a feltüntetett webcímekre kattintva Ön gyorsan eljuthat az adott taneszköz tanórai használatát, gyakorlati bemutatását vagy metodikai, elméleti elvárásait segítő információkhoz. Ezeket a kézzel fogható taneszközökön túlmutató virtuális anyagokat a Calderoni Online Tanszertárban tekintheti meg.

 

A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár igyekszik megfelelni napjaink állandóan változó elvárásainak. Fejlesztéseink egyik célja egy komplex, szerteágazó, igényesen kialakított tankönyv- és taneszközcentrum létrehozása, valamint egy médiadidaktikai gyakorló laboratórium kialakítása a Calderoni Taneszköz-információs Központ keretein belül.

 

 

 

A Calderoni Taneszköz-információs Központ munkatársai és elérhetőségeik:

 

Dr. Nádasi András

tudományos tanácsadó

Tel.: (06-1) 323 5525

nadasi@tanszertar.hu

 

Apró Jablonszki Ildikó

irodavezető

Tel.: (06-1) 323 5503

apro.ildiko@opkm.hu

 

Bognár Zoltán

informatikus mérnök

Tel.: (06-1) 323 5504

dante@tanszertar.hu

 

Hrabovszki János

dokumentum- és etalontár kezelő

Tel.: (06-1) 323 5504

hrab@tanszertar.hu

 

Zsikláné Csirmaz Anikó

ügyintéző

Tel.: (06-1) 323 5502

zsiklane.aniko@ofi.hu

 

 


 

 

Ugrás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumfolyóiratának internetes oldalára 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Calderoni Taneszköz-információs Központ
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.   *   Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49
Telefon/Fax: (06-1) 323 5502
E-mail: dante@tanszertar.hu
http://www.ofi.hu   *   http://www.opkm.hu